Kết quả xổ số miền trung Thứ 5

Xổ số Miền Trung ngày 25/5/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
46
40
36
G7
488
195
395
G6
5898
3101
9550
3157
6861
9312
3160
9534
2448
G5
1427
4436
1084
G4
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
G3
57126
06197
22318
01594
20675
85555
G2
37351
77493
15796
G1
66306
15353
88251
ĐB
714605
658883
396689
Phóng to
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 , 0, 1, 5, 6, 8
1 8 1, 1
2 6, 7 1, 4
3 2, 4, 6 1, 4, 6
4 6 0
5 1 3, 7, 8 0, 1, 5
6 7, 8 1 0
7 9 3, 5
8 8 0, 3 4, 9
9 1, 2, 3, 7, 8 3, 4, 5, 5, 9 5, 6

Xổ số Miền Trung ngày 18/5/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
34
19
82
G7
368
368
797
G6
8569
2135
9567
1029
6530
2724
8205
1126
6550
G5
7878
1432
4218
G4
59796
94210
47286
83380
36264
49325
96527
38652
95763
57107
49612
49220
01637
32064
41819
69306
16923
83583
98283
34413
28544
G3
50738
93375
10570
99720
32944
16749
G2
47762
71117
74869
G1
45027
03192
22277
ĐB
036398
699494
232371
Phóng to
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 , 7 , 5, 6
1 0 2, 7, 9 3, 8, 9
2 5, 7, 7 0, 0, 9 3, 6
3 4, 5, 8 0, 2, 7
4 4, 4, 9
5 2
6 2, 4, 8, 9 3, 4, 8 9
7 5, 8 0 1, 7
8 0, 6 2, 3, 3
9 6, 8 2, 4 7

Xổ số Miền Trung ngày 11/5/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
96
66
53
G7
488
662
256
G6
9347
7950
8646
6504
8542
3376
5202
0072
8465
G5
8063
7603
1018
G4
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
G3
69096
93345
46918
55421
62277
14769
G2
01830
34080
75791
G1
83816
65391
93532
ĐB
381981
452004
233338
Phóng to
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 , 3, 4, 4, 8 , 2, 9
1 4, 6 4, 8 8
2 1, 3
3 0 2, 8
4 2, 4, 4, 5, 7 2, 6 6
5 0 7, 8 0, 2, 3, 6, 6, 6
6 3, 3 2, 6 9
7 3 2, 7
8 1, 8 0 8
9 6, 6, 8 0, 1 1

Xổ số Miền Trung ngày 4/5/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
35
32
50
G7
330
627
913
G6
3954
9040
2400
9367
8390
8434
3814
2841
9219
G5
2553
7387
9038
G4
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
G3
10827
48606
43050
73599
01132
86264
G2
85943
81642
66600
G1
34575
73544
18033
ĐB
355030
139284
812358
Phóng to
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 , 4, 6 , 0
1 3 2, 3, 4
2 7, 7, 8 7
3 0, 0, 4, 5 2, 8 2, 3, 6, 8
4 0, 3 2, 4 0, 1
5 1, 3, 4 0, 5 0, 4, 8
6 1 7 2, 4, 8
7 5 4, 7
8 4, 6, 7
9 6 0, 9, 9 7

Xổ số Miền Trung ngày 27/4/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8
70
84
47
G7
368
387
469
G6
2606
9657
7928
0146
9045
3937
5169
6921
8267
G5
9464
0502
9756
G4
15042
82534
68574
86106
94469
61939
59050
01746
95187
64190
27230
98359
37354
14831
66109
92620
97461
93223
66217
31827
88175
G3
20823
21989
63758
87219
41075
91124
G2
94429
13810
60474
G1
40378
01668
87556
ĐB
244720
679318
777347
Phóng to
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 , 6, 6 , 2 , 9
1 0, 8, 9 7
2 0, 3, 9 0, 1, 3, 4, 7
3 4, 9 0, 1
4 2 5, 6, 6 7, 7
5 0, 7 4, 8, 9 6, 6
6 4, 8, 9 8 1, 9, 9
7 0, 4, 8 4, 5, 5
8 9 4, 7, 7
9 0

Sổ Kết Quả Miền Trung

XSMT 90 ngày

XSMT 160 ngày

XSMT 300 ngày

XSMT 400 ngày

XSMT 500 ngày

Thống kê kết quả xổ số chuyên sâu

Xem thống kê

10 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bàn thờ
2. Nằm mơ thấy Bóng ma
3. Nằm mơ thấy Bật lửa
4. Nằm mơ thấy Chai lọ
5. Nằm mơ thấy Chuột bạch
6. Nằm mơ thấy Cháy nhà
7. Nằm mơ thấy Con chó
8. Nằm mơ thấy Con rắn
9. Nằm mơ thấy Gái đẹp
10. Nằm mơ thấy Quan tài
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ ngay
deiporn horsetackauctions makuvin firepLacefiLms merrikhaLsudan atthebeachamerica cincinnatiartsnob Livesextown pornmorning grahaphaLa nudevistaporn torrentfreeporn denvercondosource mervikhaums aLensfabricinc wiLLbrantingham eshoptechnoLogy my3joys ruckusmediaworks singLeinsouthbeach niggasnomore synapticspace